Давам съгласието си личните ми данни, събирани и обработвани от  този уебсайт във връзка с моя поръчка да бъдат предоставени на дружества партньори на сайта, които извършват доставка на стоки, куриери, както и на производител/доставчик, с цел обработка и изпълнение на поръчката. 


Запознат/а съм с доброволния характер на предоставяне на данните, както и с последиците от предоставянето им. Запознат/а съм, че имам право на достъп, на коригиране и заличаване на събраните данни.

 

    Предмет на дейност
    Стоки, обект на продажба
    Доставка
    Цена
    Заплащане на поръчаните стоки
    Политика на отказ от покупка
    Права и задължения на Потребителя
    Права и задължения на „ЗОНА ИНТЕРИОР” ЕООД
    Защита на личните данни
    Изменение на Общите условия 
    Уведомления

Предмет на дейност
Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ЗОНА ИНТЕРИОР” ЕООД, ул. Капитан Петко Войвода  №41, ЕИК BG 203238247, представлявано от Данаила Стоичкова , наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „Текстилна къща Сони – М  –  www.soni-m.com”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

Стоки -  обект на продажба
Обект на продажба са стоките, предлагани в сайта www.soni-m.com към момента на отправянето на заявка за закупуване от страна на Потребителя,  за които е отбелязано, че са в наличност и упоменати количества.
Стоките,  обект на продажба чрез сайта, са описани по вид, качество и количество. „ЗОНА ИНТЕРИОР” ЕООД не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на стока / стоки се приема за изразено писмено съгласие от страна на Потребителя относно вида, качеството и количеството на стоката / стоките.

Доставка
 Доставките се извършват на посочен от Ползвателят в поръчката адрес.  Желателно е да се даде адрес, на който може да се получи стоката през времето от 10:00 до 17:30 часа (примерно служебен адрес). При получаване на стоката се заплаща цената за доставка, посочена в поръчката.
Отказването от направена вече поръчка може да стане чрез формата за контакт или чрез email .

Цени
Цените на предлаганите стоки са посочени за всеки вид поотделно с оглед нейните специфики - цвят, размер, материал и т.н.
Отстъпките, които „ЗОНА ИНТЕРИОР” ЕООД периодично обявява,  не важат за стоките, които вече са намалени - т.е. за тези, за които имат посочена стара цена.
 
Заплащане на поръчаните стоки:

    Плащане при доставка с наложен платеж
Получавайки поръчаната стока, заплащате дължимата сума на куриера.

Покупка на плат или изработка по индивидуален размер 
се извършва след преведена авансова сума


Рекламации
На рекламация подлежат стоки, които не отговарят на изискванията за качество, посочени в Сайта и / или в съпътстващите ги сертификати, упътвания за ползване и други, доколкото такива има издадени за съответната Стока / Стоки, както и тези, които при доставката на Потребителя съдържат явни недостатъци /не се счита за недостатък разликата в нюанса на цветовете, и това неможе да бъде основание за връщане на стоката!!!/. За целта при доставката Потребителя отбелязва върху товарителницата, наличието на явни недостатъци и/или несъответствие в  количеството, в противен случай се счита, че количеството стока съответства на поръчаното и договорът е изпълнен коректно.
Извън случаите на несъответствие в количеството рекламации относно закупени и предадени стоки могат да бъдат направени в срок от 14 дни, считано от датата на доставката.
Съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП) стоката, получена от клиента, поради естеството на търговията в интернет, може да бъде върната в рамките на 14 дни след покупката, считано от датата на доставката, без изрични основания за това, с транспорт за сметка на клиента  стига състоянието на стоката да бъде същото, като в момента на предаването й на клиента (включително ненарушената опаковка).
При възникване на рекламация може да се свържете с нас на телефони 08999 68086 или ни пишете на имейл e-shop@soni-m.com
 
Политика на отказ от покупка
Уважаеми клиенти, „ЗОНА ИНТЕРИОР” ЕООД  гарантира качеството на всички свои продукти. Ако все пак, те не отговарят на вашите изисквания, Вие имате право да се откаже от един или повече артикула от направената поръчка в рамките на 14 дни след получаването й, като ни я изпратите по куриер или по пощата за Ваша сметка. 
Молим Ви да се грижите за продуктите докато са при вас, както и когато ги връщате, за да се избегне повреда или загуба при транспортиране. Не забравяйте да запазите бележката от пощата или куриерската фирма, като доказателство, че пратката Ви е изпратена. В противен случай поемате риска от загуба на стоките преди да сме ги получили. 

Моля, при връщане на стока да имате предвид следните неща:

    При връщане на отказана стока, тя трябва да бъде придружена от доказателство за покупката (фактура или касова бележка), неизползвана, неразопакована и в запазен търговски вид, със запазена оригинална опаковка, адресирана до адреса ни за кореспонденция: „ЗОНА ИНТЕРИОР” ЕООД, ул. Капитан Петко Войвода  №41.

    По хигиенни причини, спално бельо, одеяла, възглавници, олекотени завивки, хавлиени кърпи и халати с отворена опаковка не могат да бъдат отказани или върнати, освен ако не е в правото на клиентада ги върне, т.е. имат дефект, потвърден от нас;

    Артикули изработени или доставени по поръчка и персонализирани продукти, не могат да бъдат върнати или заменени, като клиентът носи отговорност за точността на подадените размери. Това не важи за случаите когато продукта с нестандартни размери е с дефект;

Възстановяването на сумата по отказан артикул/и след потвърждение от служител на фирма „ЗОНА ИНТЕРИОР” ЕООД  , че върнатата стока отговаря на критериите по горе, се осъществява в рамките на 10 работни дни от получаването на върнатата стока. 
Не възстановяваме сума за артикули, върнати след 14-тия ден от получаването им, повредени, използвани артикули или такива с нарушена опаковка. В тези случаи ще Ви върнем артикулите обратно за ваша сметка.
Политиката на отказ от покупка не нарушава потребителските права на клиента в случаите на дефектни / повредени стоки.

Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава стоките от Сайта по реда и условията, посочени в него.
Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.
Потребителят има право на доставка на заявената стока / стоки на посоченият адрес за доставка, след потвърждение по телефона, извършено от оператор на „ЗОНА ИНТЕРИОР” ЕООД  .
Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява „ЗОНА ИНТЕРИОР” ЕООД  и съответните власти за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.
Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Сайта:
    * Да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката;
    * Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
    * Да не извършва злоумишлени действия.

Права и задължения на „ЗОНА ИНТЕРИОР” ЕООД  

„ЗОНА ИНТЕРИОР” ЕООД  има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани / разположени на сървъра на  www.soni-m.com или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на www.soni-m.com, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.  
„ЗОНА ИНТЕРИОР” ЕООД  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва сайта  в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на „ЗОНА ИНТЕРИОР” ЕООД  , да прекратява достъпа на потребителя до Сайта. „ЗОНА ИНТЕРИОР” ЕООД  не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на достъпа, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Сайта на  „ЗОНА ИНТЕРИОР” ЕООД  .
„ЗОНА ИНТЕРИОР” ЕООД  може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на връзки към други Интернет страници и ресурси. „ЗОНА ИНТЕРИОР” ЕООД  не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на „ЗОНА ИНТЕРИОР” ЕООД  и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.
Потребителят е длъжен да обезщети „ЗОНА ИНТЕРИОР” ЕООД  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и / или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страницата, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителя е използвал, разположил на сървъра на „ЗОНА ИНТЕРИОР” ЕООД , изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез „ЗОНА ИНТЕРИОР” ЕООД   в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.
„ЗОНА ИНТЕРИОР” ЕООД   има право ежеседмично да праща писмо с новини до Потребителите на сайта, ако същите са потвърдили желанието си за това. Това писмо съдържа в себе си актуални промоции, нови продукти, новини за предстоящи празници, свежи идеи за подаръци и др. „ЗОНА ИНТЕРИОР” ЕООД   няма право да изпраща това писмо до Потребители, които категорично са заявили, че не желаят да го получават.
„ЗОНА ИНТЕРИОР” ЕООД   има право да събира и използва информация относно своите Потребители.
Информацията по предходния член може да бъде използвана от „ЗОНА ИНТЕРИОР” ЕООД   , освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес e-shop@soni-m.com. „ЗОНА ИНТЕРИОР” ЕООД   събира и използва информацията за да подобрява предлагането на Стоките и задоволяването на потребителските нужди. Всички цели, за които „ЗОНА ИНТЕРИОР” ЕООД   ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове, добрите нрави и Интернет етиката.
„ЗОНА ИНТЕРИОР” ЕООД   гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.
„ЗОНА ИНТЕРИОР” ЕООД   има право да инсталира върху компютрите на Потребителите cookies. Те са текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която използва и записва и други.
 
Защита на личните данни

Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до личните си  данни, които е въвел или са станали достояние на „ЗОНА ИНТЕРИОР” ЕООД, при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези лични данни. 
Потребителите, които са попълнили регистрационната форма и са приели настоящите общи условия изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от „ЗОНА ИНТЕРИОР” ЕООД   по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги.
Потребителите предоставят своите лични данни доброволно с оглед на тяхната идентификация в процеса на ползване на Сайта и същите могат да се съхраняват, обработват и използват от „ЗОНА ИНТЕРИОР” ЕООД   за целите на поддръжка на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги предлагани във търговската верига магазини на „ЗОНА ИНТЕРИОР” ЕООД   като получаване на реклямни брошури, бюлетини и други новости, предлагани от „ЗОНА ИНТЕРИОР” ЕООД  заявява, че предоставените от Потребителите на сайта  лични данни не се преотстъпват на трети лица за рекламни, промоционални и /или каквоти и да било други цели. 
„ЗОНА ИНТЕРИОР” ЕООД   си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо възоснова на разпореждане на съответен държавен орган, издадено по надлежния ред, или с оглед  изпълнение на законови юридически процедури, или за да се спазят общите  условия на сайта за електронна търговия.

Изменение на Общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от „ЗОНА ИНТЕРИОР” ЕООД, като същия се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията и даде достатъчен срок за запознаване с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в срока, че не е съгласен с промените, то „ЗОНА ИНТЕРИОР” ЕООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на достъп към Сайта на съответния  Потребител, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

Уведомления

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с поръчката и доставката на Стоки чрез Сайта се извършват на телефоните / адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефони / адрес за контакт на Потребителя  - в това число и  e-mail адреси. Потребителят може да се осведоми за състоянието на поръчката си във всеки един момент от секцията „Моите поръчки” Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.

Политика за защита на личните данни:
 
Във връзка общия регламент относно защитата на данните (GDPR), предоставяме информация за начина, по който ние от soni-m.com работим с вашите данни, както и относно правата, които имате в тази област.
 
В зависимост от конкретния случай soni-m.com обработва (или може да обработва) данните ви при следните условия:
 
обработката е необходима за изпълнение на задълженията на soni-m.com по сключения с вас договор за изпълнение на услуга/поръчка;
обработката е необходима за изпълнение на изискванията, съдържащи се в нормативната уредба;
обработката е с цел предоставяне на информация въз основа на изрично дадено от вас съгласие за запитване/поръчка, услуга или друго;
налице е някое от другите условия, посочени в член 6, алинея 1 от Регламента.
 
soni-m.com съхранява данните ви по време на срока на договора за услуга/поръчка, както и след прекратяването му. В случай на сключен договор, приложимата нормативна уредба задължава soni-m.com да съхранява данните ви за изпълнение на задълженията си по гаранционни условия.  
 
При обработването на данните ви soni-m.com се стреми да прилага високи стандарти за сигурност и ги предоставя на свои партньори, доставчици или производители само при необходимост за изпълнение на договора или за да бъдат защитени вашите права и интереси. 
 
С цел осигуряване на по-ефективен контрол на физическите лица върху данните им Регламентът им предоставя редица права, в това число: право на информация, право на достъп, право на коригиране, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право на преносимост на данните, право на възражение при автоматизирано вземане на решения, право на оттегляне на дадени съгласия за обработка. Условията, при които могат да бъдат упражнявани тези права, са уредени в член 7, алинея 3 и в Глава III (членове 12 до 23) от Регламента.
 
За информация и въпроси, свързани с политиката на soni-m.com за защита на личните данни, можете да се обръщате към нас като използвате публикуваните данни за връзка в страницата ни за контакти!

Добавен в любими

Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук